O ile prosto jest odrzucić spadek w swoim imieniu, tak procedura sądowa odnośnie odrzucenia spadku  w imieniu małoletnich dzieci może trwać dłużej. Wniosek musimy złożyć w sądzie rodzinnym, a następnie w sądzie cywilnym. Jeżeli chcemy odrzucić spadek za nasze dzieci, musimy najpierw odrzucić spadek w swoim imieniu, o czym pisałam tutaj. Należy pamiętać, że dziecko poczęte (jeszcze nienarodzone) przed śmiercią spadkodawcy również dziedziczy spadek. Na odrzucenie spadku w imieniu dzieci mamy kolejne pół roku czasu po rozprawie, na której sami spadek odrzucimy.

Aby odrzucić spadek w imieniu małoletnich dzieci należy złożyć wniosek w Sądzie Rejonowym, w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich oraz dołączyć następujące dokumenty:

– Skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy (oryginał)

– Skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci (oryginały)

Można dołączyć skrócony odpis aktu małżeństwa, ale nie jest to konieczne. Na wniosek należy nakleić znaczek sądowy, koszt znaczka sądowego- 40 zł. Najlepiej we wniosku zawrzeć informację o dwójce/ trójce dzieci), wtedy za znaczek płacimy tylko raz i nie ma potrzeby składania oddzielnych wniosków!

UWAGA! Na odrzucenie spadku w imieniu dzieci mamy kolejne pół roku czasu po rozprawie, na której sami spadek odrzucimy. Jeżeli na kuratora dzieci (przedstawiciela ustawowego) wyznaczymy członka rodziny, który zna sytuację rodzinną- nie musimy ponosić kosztów wyznaczenia przez sąd kuratora (kolejne 50 zł! )

Miejscowość, dnia_________________

____Imię i nazwisko wnioskodawcy__

__________Pełny adres___________

________Nr telefonu______________

                                                                                                                           SĄD REJONOWY

_____ WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH

ADRES SĄDU REJONOWEGO

WNIOSEK O ZGODĘ NA ODRZUCENIE SPADKU W

IMIENIU MAŁOLETNICH DZIECI

Zwracam się z prośbą o odrzucenie spadku w imieniu moich małoletnich dzieci:

  • imiona i nazwisko dziecka, data urodzenia
  • imiona i nazwisko dziecka, data urodzenia

W dniu ________ roku zmarł/a babcia/ dziadek dzieci, a moj/a matka/ ojciec ______________..

________ roku odrzuciłam spadek po zmarłej w Sądzie Rejonowym, _________ Wydziale Cywilnym.

Kolejnymi w linii dziedziczenia są moje dzieci.

Wnoszę, aby uczestnikiem rozprawy był ojciec dzieci._____________________ (dane ojca dzieci)

Wnioskuję, aby wyznaczonym przez Sąd przedstawicielem ustawowym małoletnich dzieci została moj/a siostra/ brat (dowolny członek rodziny):

Imię i nazwisko kuratora

Aktualny adres zamieszkania.

Po pewnym czasie przychodzi do nas list polecony z Sądu Rejonowego o wyznaczonym terminie rozprawy. Rozprawa trwa zaledwie 20 minut. Sąd może zapytać się nas, co wchodzi w skład spadku i dlaczego chcemy go odrzucić. Zapyta również kuratora dzieci, czy zgadza się na odrzucenie spadku i czy na pewno rodzice działają w imieniu dobra dzieci.

Gdy sąd wyda pozytywną decyzję odnośnie pozwolenia na odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci, wyrok uprawomocni się po 21 dniach. Po 21 dniach musimy odebrać z Wydziału Rodzinnego odpis wyroku i następnie udać się do Wydziału Cywilnego i tam złożyć kolejny wniosek o odrzucenie spadku.

Kolejna część zmagań z odrzuceniem spadku w imieniu małoletnich dzieci już wkrótce!