W poprzednim poście pisałam, jak uzyskać pozwolenie Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego na odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci.

Gdy po 21 dniach od odbycia się rozprawy odbieramy odpis wyroku (trzeba złożyć wniosek o odpis wyroku w sekretariacie wydziału, znaczek sądowy, koszt: 5 zł), udajemy się z nim i z resztą dokumentów znów do Biura Podawczego i składamy wniosek już o odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci.

Do wniosku o odrzucenie spadku należy dołączyć następujące dokumenty:

– Odpis wyroku sprawy sądowej o pozwolenie Wydziału Rodzinnego na odrzucenie spadku

– Skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci

Skróconego odpisu aktu zgonu już nie potrzebujemy, ponieważ zostawiliśmy go poprzednio w aktach Wydziału Cywilnego, kiedy sami spadek odrzuciliśmy. Potrzebne będą natomiast:

Numery pesel dzieci

Trochę byłam zdziwiona, kiedy zostałam wezwana przez sąd listem poleconym do uzupełnienia w.w. informacji, których notabene w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich nie potrzebowałam.

A więc ja swój wniosek o odrzucenie spadku napisałam mniej więcej tak:

W tym wniosku do Wydziału Cywilnego muszą być wnioskodawcami oboje rodzice dziecka! Tak zostałam poinformowana w Biurze Podawczym.

Miejscowość, dnia_________________

____Imię i nazwisko wnioskodawców__

__________Pełny adres___________

________Nr telefonu______________

                                                                                                                           SĄD REJONOWY

_____ WYDZIAŁ CYWILNY

ADRES SĄDU REJONOWEGO

WNIOSEK O ODRZUCENIE SPADKU W IMIENIU MAŁOLETNICH DZIECI

Zwracamy się z prośbą o odrzucenie spadku w imieniu naszych  małoletnich dzieci:

  • imiona i nazwisko dziecka, data urodzenia, nr pesel
  • imiona i nazwisko dziecka, data urodzenia, nr pesel

W dniu ________ roku zmarł/a babcia/ dziadek dzieci, a moj/a matka/ ojciec ______________..

________ roku odrzuciłam spadek po zmarłej/ym w Sądzie Rejonowym, _________ Wydziale Cywilnym.

________roku Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego wydał pozytywną decyzję, odnośnie pozwolenia na odrzucenie spadku w imieniu naszych dzieci.

sxc.hu

sxc.hu

Na wniosek naklejamy znaczek sądowy (znaczek sądowy w przypadku jednego dziecka: 50 zł, dwójki dzieci 100 zł, trójki 150 zł itd.)

W ciągu tygodnia, dwóch dostajemy wezwanie na rozprawę sądową odnośnie złożenia oświadczenia o odrzucenia spadku po zmarłym/ej.

I jak w przypadku poprzednich rozpraw, ta również trwa ok 15, 20 minut. Wyrok uprawomocnia się od razu!

I na tym kończy się odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci. Jest trochę z tym zachodu, ale możemy być pewni, że któregoś pięknego dnia komornik już do nas nie zapuka :), ale może zapukać do kolejnych krewnych w linii prostej, którzy dziedziczą po naszych dzieciach (rodzice, brat, siostra zmarłego- oni również mogą się spadku zrzec w ciągu pół roku od tej rozprawy). Warto ich poinformować, że są kolejnymi spadkobiercami.

Rozprawa może się już odbyć po pół roku od śmierci spadkodawcy, to nic na szczęście nie zmienia. Liczy się data złożenia wniosku, aby się w tym czasie zmieścić. Tak nam tłumaczył sędzia. U mnie trwało to w sumie około roku. Może z moimi wskazówkami i wyliczeniami kosztów, komuś z Was uda się szybciej. 

Po rozprawie możemy odebrać z Biura Podawczego odpis wyroku sądu (każda strona: koszt 6 zł- u mnie były to dwie strony). Wniosek dostępny powinien być w Biurze Podawczym.

Artykuły, które ukazały się z tego cyklu: