Rodzina kojarzy się ze stabilnością. Cecha ta powinna charakteryzować także domowy budżet. W realizacji tego zadania pomocne są lokaty bankowe, mogące przynosić rozsądne zyski przy niemal zerowym ryzyku.

Nie da się ukryć, że większość rodzin musi racjonalnie zarządzać domowym budżetem i z rozwagą oszacować przyszłe wpływy i wydatki. Rozwiązaniem, pozwalającym zaplanować działania od strony dochodowej, jest standardowa lokata bankowa, gdyż już w momencie jej założenia znana jest wysokość odsetek, jakie wypracują zdeponowane oszczędności. Jednak aby zapewnić sobie najwyższe zyski trzeba wiedzieć na co zwracać uwagę i gdzie szukać najlepszych ofert.

Czym jest lokata bankowa?

Lokata bankowa polega na przekazaniu środków pieniężnych przez klienta do dyspozycji banku. Umowa pomiędzy stronami określa m.in. oprocentowanie depozytu (odsetki są wynagrodzeniem w zamian za powierzenie oszczędności), okres inwestycji czy też konsekwencje przedwczesnego zerwania lokaty. Z uwagi na fakt, że jest to powszechnie znany instrument, służący pomnażaniu  oszczędności, na rynku występują różne rodzaje depozytów. Możemy zaliczyć do nich:

  • lokaty terminowe – jest to standardowe rozwiązanie oferowane przez banki. Depozyty tego typu mogą być zakładane na okres od kilku dni do kilku lat i oparte są najczęściej o oprocentowanie stałe. Dzięki temu już na początku wiadome jest w jakiej wysokości odsetki wypłaci bank po zakończeniu lokaty. Przy depozytach o dłuższym terminie zapadalności warto zwrócić uwagę, jakie są konsekwencje zerwania umowy przed czasem. Najczęściej to utrata wszystkich odsetek, ale zdarzają się oferty pozwalające zachować część wypracowanego zysku,
  • lokaty progresywne – ich konstrukcja zbliżona jest do standardowych lokat terminowych z tą różnicą, że oprocentowanie wzrasta w kolejnych okresach umownych lokaty np. lokata kwartalna dająca w pierwszym miesiącu to 3%, w drugim 4%, a w trzecim 5% zysku. Średnie oprocentowanie takiego depozytu to 4% w skali roku. Decydując się na takie rozwiązanie nie należy sugerować się tylko stawką oferowaną w ostatnim okresie, gdyż ta zawsze jest najwyższa, ale nie odzwierciedla realnego oprocentowania lokaty,
  • lokaty walutowe – działają w ten sam sposób co lokaty terminowe z tą różnicą, że zawierane są w walutach obcych. Ich oprocentowanie jest wyraźnie niższe od depozytów złotowych. Należy także pamiętać o ryzyku zmienności kursu walutowego. Zysk z lokaty po przeliczeniu na złotówki może być zatem wyższy lub niższy od pierwotnie zakładanego.
  • lokaty rentierskie – charakteryzują się innym sposobem wypłacania odsetek, które nie są wydawane w w dniu zapadalności depozytu, ani dopisywane do kapitału, tylko przekazywane są właścicielowi depozytu w ustalonych terminach np. co kwartał. Pozwala to na bieżąco korzystać z zysków wypracowywanych przez oszczędności, bez konieczności czekania na zakończenie okresu lokaty.

Z czego wynika popularność lokat bankowych?

 Duża popularność lokat bankowych z pewnością wynika z prostoty działania tego instrumentu. Mamy kwotę depozytu, oprocentowanie stałe i czas inwestycji. Dzięki tym elementom wiemy, na jaki zysk możemy liczyć w przyszłości. Sytuacja ta pozwala lepiej planować przepływy pieniężne i dokładniej prognozować kondycję domowego budżetu. Do tego depozyty są powszechnie dostępne i zasilają ofertę niemal każdego banku działającego na rodzimym rynku.

Kolejnym aspektem jest bezpieczeństwo zdeponowanych środków za które odpowiada Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Oczywiście gwarancje są ograniczone 100 000 EUR i obejmują oszczędności zgromadzone na lokatach i rachunkach w konkretnym banku. Jeśli w danej instytucji posiadamy środki, których równowartość w złotych przekracza ten limit, to warto zastanowić się nad przeniesieniem nadwyżki do innego banku.

 Jak dokonać skutecznego wyboru?

 Z jednej strony szeroka oferta depozytowa banków jest zaletą. Z drugiej utrudnia dokonanie najlepszego wyboru. Mało kto ma czas, aby analizować warunki kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu depozytów. W takich sytuacja warto skorzystać z porównywarki lokat bankowych rankomat. Narzędzie to pozwala w szybki i wygodny sposób dokonać przeglądu dostępnych na rynku ofert. Aby otrzymać indywidualny ranking wystarczy wskazać kwotę i okres lokaty. Korzystanie z porównywarki jest całkowicie darmowe i nie wymaga akceptacji żadnych zgód marketingowych.

Osoby, które nie zdecydowały się na konkretny okres depozytu mogą zapoznać się z comiesięcznym rankingiem lokat bankowych. Prezentowane są tam oferty o różnym terminie zapadalności – od miesiąca do jednego roku. Ranking pozwala szybko “wyłowić” najlepsze lokaty na rynku i skutecznie pomnażać zgromadzone oszczędności.

Jak widać poszukiwanie najlepszych lokat bankowych nie musi pochłaniać masy czasu, który przeznaczyć można na znacznie przyjemniejsze czynności. Z punktu widzenia rodziny wydaje się to bardzo istotnym aspektem. Jeśli więc posiadacie oszczędności i macie zamiar pomnażać je w bezpieczny sposób, to warto wypróbować opisane powyżej narzędzia. Na koniec pozostaje tylko życzyć wysokich i często wypłacanych odsetek.